Corvinus HÖK

Ösztöndíjak

Teljesítmény alapú ösztöndíjak

Tanulmányi ösztöndíj

Mi az a Tanulmányi Ösztöndíj?

A Tanulmányi Ösztöndíj a kiemelkedő tanulmányokat folytató hallgatók számára biztosított pénzbeli juttatás, mely az előző félévben teljesített tárgyak ösztöndíj átlaga alapján félévente kerül megállapításra.

Hogyan határozzák meg az ösztöndíjban részesülőket?

A 2019/2020. őszi félévében vagy azt követően hallgatói jogviszonyt létesített legkiválóbb teljesítményű hallgatók kaphatják meg a tanulmányi ösztöndíjat, amelynek megállapítása rangsoroló eljárással történik, vagyis a nappali képzésen részt vevő aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók legalább 20%-a részesül az ösztöndíjban.

Ki pályázhat?

Alapképzésben, osztatlan mesterképzésben az I. évfolyam 2. félévétől kezdődően, mesterképzésben az I. évfolyam 1. félévétől kezdődően pályázhat a hallgató, feltéve, hogy nappali munkarendű aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

Milyen feltételeket kell teljesítened?

Az adott félévet megelőző legutolsó aktív félévben az ösztöndíj-átlagba beszámító tantárgyakból legalább 23 kredit értékűt kell teljesítened és tanulmányi eredményednek el kell érnie a 3,80 ösztöndíj-átlagot.

Mindenki az új rendszer alapján kapja a Tanulmányi Ösztöndíjat?

Nem, a 2018/19/2. félévében és korábban felvett hallgatók számára változatlan marad a tanulmányi ösztöndíj, azaz a mediántól jobban teljesítő hallgatók kaphatnak majd ösztöndíjat.

Kihez fordulj segítségért?

Ha bármi kérdésed merülne fel a pályázás folyamán, akkor bátran keresd a BCE Hallgatói Szociális Bizottságot a hszb@uni-corvinus.hu email címen vagy Facebook-on BCE Hallgatói Szociális Bizottság néven, és írj üzenetet!

Tudományos ösztöndíj

Mi az a Tudományos Ösztöndíj?

A Tudományos Ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységként tudományos kutatási tevékenység végzését támogató, a tudományos aktivitást ösztönző egyszeri pénzbeli juttatás a félév végén az adott szemeszterben végzett munkáért.

Tudományos tevékenységnek minősülnek a következők: 

 • tanulmányi versenyen való eredményes részvétel és elért helyezés (pl. TDK, OTDK, esettanulmányi verseny) 
 •  tudományos publikációs tevékenység,
 • egyéb a fenti kategóriákba nem tartozó eredményes tudományos aktivitás.

Díjazás ellenében végzett, illetve más módon díjazott tevékenységgel nem lehet pályázni. 

Hogyan és mikor tudod megpályázni?

A Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszer ügyintézés menüpontjában a Kérvények almenüpontot kell választanod, majd a kitölthető kérvények között keresd a Tudományos Ösztöndíj pályázatot. A pályázat minden szemeszter végén kerül kiírásra, így figyeld hírfolyamainkat, illetve az egyetemi kommunikációt.

Miket kell beszerezned?

Minden szakmai, illetve tudományos tevékenységét igazoló dokumentumot csatolnod kell, legyen ez egy verseny vagy akár egy publikáció. A dokumentumok listáját megtalálod az aktuális pályázati kiírásban, illetve a pontozási rendszert a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban és annak 1. számú mellékletében.

Kihez fordulj segítségért?

Ha bármi kérdésed merülne fel a pályázás folyamán, akkor bátran keresd a BCE Hallgatói Szociális Bizottságot a hszb@uni-corvinus.hu email címen vagy Facebook-on BCE Hallgatói Szociális Bizottság néven, és írj üzenetet!

Demonstrátori ösztöndíj

Mi az a Demonstrátori Ösztöndíj?

A Demonstrátori Ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységként demonstrátori feladatok ellátását támogató, ösztönző pénzbeli juttatás. Demonstrátori tevékenység demonstrátori pályázat alapján látható el. A demonstrátori tevékenységre szóló pályáztatásról a Demonstrátori Szabályzat rendelkezik.

Hogyan és mikor tudod megpályázni?

Demonstrátori pályázatot általában két félév elvégzése után nyújthatsz be, így az ösztöndíjat a harmadik féléved végén lesz lehetőséged megpályázni. A Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszer Ügyintézés menüpontjában a Kérvények almenüpontot kell választanod, majd a kitölthető kérvények között keresd a Demostrátori Ösztöndíj pályázatot. A pályázat minden szemeszter végén kerül kiírásra, így figyeld hírfolyamainkat, illetve az egyetemi kommunikációt.

Miket kell beszerezned?

A pályázathoz nem szükséges mellékletet benyújtani, hiszen a kérelem ellenőrzése és rangsorolása az illetékes intézetvezető(k) által adott értékelés alapján történik, amelyet nem a pályázóknak kell beszereznie.

Kihez fordulj segítségért?

Ha bármi kérdésed merülne fel a pályázás folyamán, akkor bátran keresd a BCE Hallgatói Szociális Bizottságot a hszb@uni-corvinus.hu email címen vagy Facebook-on BCE Hallgatói Szociális Bizottság néven, és írj üzenetet!

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

Mi az a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj?

Az illetékes miniszter az Egyetem kezdeményezésére Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat adományoz a kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére. Az ösztöndíjat 10 hónap időtartamra lehet elnyerni. Az a hallgató pályázhat, aki…

 • teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, illetve mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben vesz részt,
 • tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett,
 • tanulmányai során legalább 55 kreditpontot megszerzett,
 • az Egyetemen folytatott tanulmányai során a pályázat benyújtásának és az azt megelőző aktív jogviszonyú félévében kiemelkedő tanulmányi eredményt, legalább 4,5-ös ösztöndíj átlagot és félévente minimum 23 kreditet ért el,
 • kimagasló szakmai és közösségi munkát végzett,
 • valamint pályázat benyújtásának félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. 

A pályázatok ellenőrzését és rangsorolását a Hallgatói Szociális Bizottság végzi. A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására – a Szenátus által átruházott hatáskörben – az oktatási rektorhelyettes tesz javaslatot az illetékes miniszter részére. Az ösztöndíj adományozása tárgyában az illetékes miniszter dönt.

Hogyan és mikor tudod megpályázni?

A Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszer Ügyintézés menüpontjában a Kérvények almenüpontot kell választanod, majd a kitölthető kérvények között keresd a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatot. A pályázat minden szemeszter végén kerül kiírásra, így figyeld hírfolyamainkat, illetve az egyetemi kommunikációt. 

Miket kell beszerezned?

Az ösztöndíj elnyerése során figyelembe vesszük a tanulmányi eredményedet, szakmai és közösségi tevékenységeidet.  A tanulmányi eredményed automatikusan lehívásra kerül a Neptunon keresztül, így ezzel kapcsolatban nincs teendőd.

Az egyéb szakmai, illetve közéleti tevékenységét igazoló dokumentumot csatolnod kell a pályázati kiírásnak megfelelően. A dokumentumok listáját megtalálod az aktuális pályázati kiírásban, illetve a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban.

Kihez fordulj segítségért?

Ha bármi kérdésed merülne fel a pályázás folyamán, akkor bátran keresd a BCE Hallgatói Szociális Bizottságot a hszb@uni-corvinus.hu email címen vagy Facebook-on BCE Hallgatói Szociális Bizottság néven, és írj üzenetet!

Szociális alapú ösztöndíjak

Rendszeres szociális ösztöndíj

Mi az a Rendszeres Szociális Ösztöndíj?

A Rendszeres Szociális Ösztöndíj célja a nappali tagozatos alap és mesterszakos hallgatók anyagi támogatása a szociális helyzetük alapján. Ez az ösztöndíj egy félévre szól, tehát félévente kell megpályázni, az őszi és a tavaszi félév elején is.  Ahogyan az elnevezésében is szerepel ez egy rendszeres ösztöndíj, vagyis a hallgató által elnyert összeg havonta kerül kiutalásra 5 hónapon keresztül.

Hogyan és mikor tudod megpályázni?

A Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszer Ügyintézés menüpontjában a Kérvények almenüpontot kell választanod, majd a kitölthető kérvények között keresd a Szociális Ösztöndíj pályázatot. Az ösztöndíjra vonatkozó kérvényt minden félévben egyszer, a félév elején van lehetőséged leadni, így figyeld hírfolyamainkat, valamint az egyetemi kommunikációt.

Miket kell beszerezned?

A Rendszeres Szociális Ösztöndíjban szociális helyzet alapján részesülnek a hallgatók, amit többek között a hallgatóval egy háztartást alkotók státuszai (pl.: tanuló, alkalmazott), jövedelmei, egészségügyi állapotai, a hallgató lakhatási körülményei, az állandó lakhely távolsága az egyetemtől stb. határoz meg. A szociális pályázatban megadott adatokat hivatalos dokumentumokkal kell igazolni. Ezen igazolások beszerzéséhez nyújt segítséget a 37/2020. (VI. 29.) számú Elnöki Testületi rendelkezés, amelynek linkje a Neptunon megnyitott Rendszeres Szociális Ösztöndíj kérvény elején is megtalálható figyelmeztető, kitöltést segítő információként.

Kihez fordulj segítségért?

Ha bármi kérdésed merülne fel a pályázás folyamán, akkor bátran keresd a BCE Hallgatói Szociális Bizottságot a hszb@uni-corvinus.hu email címen vagy Facebook-on BCE Hallgatói Szociális Bizottság néven, és írj üzenetet!

Jó tanácsok a sikeres pályázáshoz:

Az Elnöki Testületi rendelkezés segítségével töltsd fel a szociális helyzetedet igazoló dokumentumokat!

A pályázat leadása előtt igyekezz beszerezni a megfelelő dokumentumokat!

Ne aggódj, ha valamilyen dokumentumot nem tudtál időben beszerezni, hiszen a pályázati időszakot a hiánypótlási időszak követi, amikor feltöltheted a hiányzó igazolásokat! Egyszeri hiánypótlásra van lehetőséged, így a hiánypótlás lezárultával nincs lehetőséged bemutatni/csatolni az adott dokumentumot.

Rendkívüli szociális ösztöndíj

Mi az a Rendkívüli Szociális Ösztöndíj?

A Rendkívüli Szociális Ösztöndíj pályázatra akkor lehettek jogosultak, ha valamilyen körülményváltozás ér titeket vagy a veletek egy háztartásban élő személyt, ez lehet:

 • Enyhe: Tartós betegség diagnosztizálása, súlyosbodása; egy hónapon túli igazolt táppénzes állomány; munkanélküli segélyt kapó munkanélküliség; soron kívüli nyugdíjazás.
 • Közepes: Pályázó háztartásában bekövetkezett haláleset; munkanélküli segély nélkül munkanélkülivé válás; leszázalékolás; eltartó(k) korhatár előtti nyugdíjazása, vagy nyugdíj előtti álláskeresésben való részesülés.
 • Súlyos: Pályázó háztartásában élő eltartók elhalálozása, munkaképesség súlyos romlása.

Az ösztöndíj minden hallgató számára folyamatosan elérhető, viszont egy körülményre egyszer adható le. 

Hogyan és mikor tudod megpályázni?

A Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszer Ügyintézés menüpontjában a Kérvények almenüpontot kell választanod, majd a kitölthető kérvények között keresd a Rendkívüli Szociális Ösztöndíj pályázatot. Egész tanévben megpályázható az ösztöndíj.

Miket kell beszerezned?

A szükséges igazolások listáját a pályázati kiírásban találod meg a honlapon.

Kihez fordulj segítségért?

Ha bármi kérdésed merülne fel a pályázás folyamán, akkor bátran keresd a BCE Hallgatói Szociális Bizottságot a hszb@uni-corvinus.hu email címen vagy Facebook-on BCE Hallgatói Szociális Bizottság néven, és írj üzenetet!

Nemzetközi ösztöndíjak

Külföldi részképzési ösztöndíj

Mi az a Külföldi Részképzési Ösztöndíj?

A Külföldi Részképzési Ösztöndíj azon hallgatók számára szól, akik a pályázást követő félévben valamelyik külföldi partnerintézményben folytatják tanulmányaikat külföldi részképzés keretein belül.

Hogyan és mikor tudod megpályázni?

A Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszer Ügyintézés menüpontjában a Kérvények almenüpontot kell választanod, majd a kitölthető kérvények között keresd a Külföldi Részképzési Ösztöndíj pályázatot. A pályázat minden szemeszter végén kerül kiírásra, így figyeld hírfolyamainkat, illetve az egyetemi kommunikációt. 

Miket kell beszerezned?

Az ösztöndíj elnyerése során figyelembe vesszük a tanulmányi eredményedet, szakmai és közösségi tevékenységeidet. A tanulmányi eredmény automatikusan lehívásra kerül a Neptunon keresztül, így ezzel kapcsolatban nincs teendőd.

Az egyéb szakmai, illetve közéleti tevékenységét igazoló dokumentumot csatolnod kell pecséttel és dátummal hitelesítve. A domentumok listáját megtalálod az aktuális pályázati kiírásban, illetve a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban.

Kihez fordulj segítségért?

Ha bármi kérdésed merülne fel a pályázás folyamán, akkor bátran keresd a BCE Hallgatói Szociális Bizottságot a hszb@uni-corvinus.hu email címen vagy Facebook-on BCE Hallgatói Szociális Bizottság néven, és írj üzenetet!

Jó tanácsok a sikeres pályázathoz:

Nincs hiánypótlásra lehetőséged, így nagyon körültekintőnek kell lenned a pályázás során. Rossz dokumentum leadása esetén az adott igazolás nem kerül figyelembe vételre, viszont a ettől függetlenül a pályázatot nem utasítjuk el.

Kérelmek, Kérvények

Dékáni méltányossági kérelem

A “Dékáni méltányossági kérelem” az a kérelem, melyet személyes problémák miatti méltányosság kérésére adhatsz le. Itt a legváltozatosabb indokok fordulhatnak elő, egy kurzus hely nyitásától egészen a személyesebb megkeresésekig.

 

Fontos, hogy a kérelemnek tartalmaznia kell a méltányosságra okot adó indoko(ka)t, és mellékelni kell az indoko(ka)t alátámasztó dokumentumo(ka)t. 

 

A kérvény leadására egész félévben lehetőség van, a leadás díja 8.400 forint!

Kedvezményes Tanulmányi rendre vonatkozó kérvény

A tantárgyi adatlap tartalmazza, hogy egy tantárgy kedvezményes tanulmányi rendben teljesíthető vagy sem, a részvétel alól teljes vagy részleges felmentés adható-e, a feladatok beadási határideje módosulhat-e, vizsgát a vizsgaidőszakon kívül lehet-e tenni, az oktatási időszakot hamarabb le lehet-e zárni, vagy más kedvezményben részesülhet-e a hallgató. Kedvezményes tanulmányi rend engedélyezhető a nappali munkarendben tanulmányokat folytató hallgató számára, amennyiben a hallgató 

 • országos, illetve nemzetközi szinten elismert tudományos munkát végez, vagy
 • kiemelkedő országos, illetve nemzetközi szintű sportoló, vagy
 • külföldi részképzésre vagy ösztöndíjra kapott meghívást, külföldön szakmai gyakorlatot folytat, vagy
 • külön méltánylást igénylő szociális, illetve egészségügyi indokkal rendelkezik, vagy
 • országgyűlési, illetve helyi önkormányzati képviselő, vezető köztisztviselő, az Egyetem Hallgatói Önkormányzatának vezetőségi tagja és a HÖOK vezetőségi tagja, vagy
 • párhuzamos képzés keretében az Egyetem másik szakán, vagy más felsőoktatási intézményben is tanulmányokat folytat.

A hallgatónak kedvezményes tanulmányi rendre vonatkozóan kérelmet, az indokolást alátámasztó dokumentumokkal együtt tantárgyanként a Neptunon keresztül a tárgyfelvételi időszak első napjától a szorgalmi időszak első hetének utolsó napjáig kell benyújtania. A döntést a kérelem beadásától számított 10 munkanapon belül a Neptunban előállított elektronikus határozat formájában kell meghozni. Maximum 6, külföldön folytatott részképzés, ösztöndíj szakmai gyakorlat esetén 4 tantárgy teljesíthető így. A hallgató vállalja, hogy valamennyi tanulmányi kötelezettségének teljesítésére egyénileg készül fel, valamint nem tart igényt arra, hogy az oktató a felkészülést bármely módon segítse. 

Mintatanterven kívüli tárgy felvételére vonatkozó kérelem

Tanterven kívüli tárgyfelvételre a hallgatóknak kérelmet kell benyújtani. Egy félévben maximum két (2) tantárgyat lehet mintaterven kívül felvenni.

A kérelmet a szorgalmi időszak első hetében lehet benyújtani.

További információkért keresd bátran Oktatási Területünket, a Chatbotunkon keresztül!


Tantárgybefogadási, kreditelismerési kérvény

A Kreditátviteli Bizottság a tananyagok összehasonlítását követően dönt az Egyetemen kívül végzett tárgyak befogadásáról, ha a hallgató azokat elsőre teljesítette. Egyes eseteket kivéve, az összes kreditérték maximum egyharmadát tehetik ki a befogadott tárgyak. Az ezekért járó kreditek kiosztása az Egyetem azonos tárgyainak megfelelően történik, a korábban kapott érdemjegy viszont nem módosítható. Amennyiben egy befogadásra kerülő tárgyért csak aláírás volt szerezhető, akkor az ötös érdemjegyet ér, míg háromfokozatú minősítés esetén hármas is szerezhető. 

 

Korábbi tanulmányok elismerése 

A kreditelismerés a tantárgyi program alapján kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló tudás, kompetenciák összevetésével történik. El kell ismerni a kreditet, ha az összevetett tudás legalább 75%-ban megegyezik. A korábbi képzésben szerzett krediteket bármelyik felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok alapján el kell ismerni. 

 

 A kreditelismerési eljárás 

A kreditelismerési eljárás a hallgató kérelmére indul. A kérelem benyújtásának határideje (amelytől külföldi felsőoktatási intézményből beszámítandó tantárgyak esetében az illetékes kreditátvitel bizottság eltérhet): 

 1. őszi félév esetén szeptember 20.,
 2. tavaszi félév esetén február 20.

Más felsőoktatási intézményben teljesített tárgy(ak) esetében csatolni kell a korábban teljesített tantárgy hitelesített programját, továbbá a tárgy teljesítését igazoló leckekönyv-másolatot, törzslapkivonatot, oklevélmellékletet vagy kreditigazolást. A kreditelismerési eljárásért a HTJSZ-ben meghatározott díjat kell fizetni (minimálbér 4 százaléka száz forintra kerekítve/kérelem). A kérelemről az illetékes kreditátviteli bizottság dönt, a döntést a Neptunon keresztül közlik.