Corvinus HÖK

Hallgatói Önkormányzat

Küldöttgyűlés választás 
2022

Mi a Küldöttgyűlés?

A tanévben hivatalba lépő új Elnökség – az Egyetem szoros közreműködésével és támogatásával – megújította az Alapszabályt, melyet 2022. február 8-án fogadott el a Szenátus és ezzel jogerőre is emelkedett. A változtatásoknak köszönhetően minden eddiginél bővebb jogkörrel rendelkezik a Hallgatói Önkormányzat munkáját felügyelő és annak legfőbb szabályalkotó szerve, a Küldöttgyűlés, ugyanis a hallgatói küldöttek választják immár az elnök mellett a két alelnököt is. A Küldöttgyűlésnek lehetősége van továbbá meghallgatásra hívni a Hallgatói Önkormányzat vezetőségi tagjait, akiknek számot kell adniuk a tevékenységükről. Ezenkívül a Küldöttgyűlés állásfoglaló határozatot is tehet az Egyetemet érintő kérdésekben.

Az érvényes pályázáshoz a jelöltnek az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:

 1. egy a nevét, évfolyamát, szakját, motivációs levelét, valamint fényképét tartalmazó dokumentumot (választási plakát);
 2. az aktív (nem szünetelő) hallgatói jogviszonyát hivatalosan igazoló dokumentumot;
 3. egy nyilatkozatot arra vonatkozólag, hogy:
  1. ismeri és elfogadja az Alapszabály rendelkezéseit;
  2. amennyiben egyéni jelöltként szeretne indulni, az erről szóló nyilatkozatot;
  3. mely választási körzetben indul;
  4. hozzájárulását a felsorolt adatoknak a választások időtartama alatti nyilvánosságra hozatalához.

Az adott Választásokra vonatkozóan képviselőcsoportot alapítani a jelöltállítási időszakban lehet. A listaállítás feltételeiről az Alapszabály 14.§-ában található bővebb információ. Listaállítás esetén a listán szereplő hallgatók nyilatkozatait, jogviszonyigazolását és választási plakátját a képviselőcsoport vezetője küldi el a Felügyelő Bizottság részére a jelöltállítási időszakban.

A pályázatokat és az esetleges jogorvoslati kérelmeket a Felügyelő Bizottság részére, az alábbi címzetteknek kell eljuttatni hivatalos egyetemi email címről:

A választási időszak*

JELÖLTÁLLÍTÁSI IDŐSZAK

2022. április 10., 0:00 – 2022. április 14., 23:59

JELÖLTÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ BÍRÁLATI IDŐSZAK

2022. április 15., 0:00 – 2022. április 17., 23:59

JELÖLTÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ JOGORVOSLATI IDŐSZAK

2022. április 18., 0:00 – 2022. április 20., 23:59

JELÖLTÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ JOGORVOSLATI IDŐSZAKOT KÖVETŐ BÍRÁLATI IDŐSZAK

2022. április 21., 0:00 – 2022. április 24., 23:59

SZAVAZÁSI IDŐSZAK

2022. április 25., 0:00 – 2022. május 8., 23:59

EREDMÉNYMEGÁLLAPÍTÁSI IDŐSZAK

2022. május 9., 0:00 – 2022. május 10., 23:59

SZAVAZÁS EREDMÉNYÉRE VONATKOZÓ JOGORVOSLATI IDŐSZAK

2022. május 11., 0:00 – 2022. május 13., 23:59

SZAVAZÁS EREDMÉNYÉRE VONATKOZÓ JOGORVOSLATI IDŐSZAKOT KÖVETŐ BÍRÁLATI IDŐSZAK

2022. május 14., 0:00 – 2022. május 18., 23:59

*Az egyes időszakok hosszabbításának jogát a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályában foglaltak szerint a Felügyelő Bizottság fenntartja.

Miért szavazzak?

A hallgatói önkormányzatok működésének jogi kereteit a 2011. évi CCIV. törvény XVI. fejezete határozza meg, melynek értelmében a Hallgatók jogosultak egy a hallgatói érdekeket képviselő szerv létrehozására, amely az adott egyetem Hallgatói Önkormányzata. Ahhoz, hogy a Corvinuson is jogszerűen működhessen tovább a Hallgatói Önkormányzat, szükséges legalább – a választás időpontjában – aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók 25%-ának az érvényes szavazata. Hogy tovább működhessen a Hallgatói Önkormányzat, hogyha szeretnénk corvinusos fesztiválon és bulikon részt venni, segítségnyújtást kapni a bonyolult tanulmányi ügyekben, vagy egy olyan csapathoz fordulni, akik fellépnek a szabályokat kikerülő oktatók ellen, akkor szavazz Te is 2022. április 25-én.

A választás lebonyolítása elektronikus úton történik az Egyetem Moodle rendszerén keresztül, anonim módon. 2022. április 6. napján választójoggal rendelkező hallgatók száma: 8.647 fő

Kikre szavazhatok?

Egyéni jelöltek

Az indulásra egyéni jelöltként és egyetemi listán induló jelöltként a lehetőség egyaránt biztosított. A Küldöttgyűlés választáson, a Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya értelmében 11 egyéni jelölt kerül megválasztásra – 7 fő az alapképzésen és 4 fő a mesterképzésen –, akik együtt fognak dolgozni a Hallgatói Önkormányzat legfőbb szabályalkotó szervében, a Küldöttgyűlésben. A választás során legfeljebb annyi személyre voksolhatunk, ahányan az adott képzési szinten mandátumot szerezhetnek.

Listás jelöltek

A Választásokon induló jelölteknek lehetőségük van képviselőcsoportban indulni. A képviselőcsoportnak tagjai lehetnek az egyéni jelöltként induló és kizárólag az egyetemi listán induló jelöltek is. Egy frakciócsoport listáját legalább 30, de maximum 50 ember alkotja, akik a listára kapott szavazatok arányában, megadott sorrendben kerülnek be a Küldöttgyűlésbe. Az online szavazófelületen egyetlen listát támogathatunk szavazatunkkal.

A jelöltállítással és a választással kapcsolatos további szabályok megtalálhatóak a Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabályában (III. Fejezet, 10.§ – 17.§), amely elérhető az Egyetem weboldalán és a Hallgatói Önkormányzat weboldalán.